Termeni si condiții

TERMENI SI CONDIȚII

Precizari Legale Importante

Înainte de a utiliza această pagină de internet, vă rugam să citiți cu atenție aceste precizări. Ele reglementează utilizarea de către dumneavoastră a paginii si a tuturor materialelor informative din ea.

Generalități

Această pagină de Internet poate fi accesată la adresa www.agricola.ro (incluzând paginile la care face link-uri). Domeniu de aplicare Această pagină de Internet este concepută doar pentru persoane cu resedința în România, iar informațiile referitoare la produse, servicii și promoții sunt aplicabile doar acestei țări, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. Nu se dă nici o interpretare sau garanție ca materialele conținute în această pagină de Internet sunt corespunzătoare sau relevante pentru orice alta locație.

Dreptul de autor

Drept de autor © Agricola. Toate drepturile rezervate. Toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuala din toate textele, imaginile, sunetul, software-ul si alte materiale din această pagină de Internet sunt în proprietatea Agricola. Aveți permisiunea de a parcurge această pagină de Internet si de a reproduce extracte prin tiparire, descărcare pe un hard-disk, și distribuire la alții, însa în toate cazurile doar pentru scopuri informaționale, si cu condiția ca în toate aceste reproduceri să apară anunțul referitor la dreptul de autor menționat mai sus. Nici o reproducere sau parte a paginii de Internet nu poate fi vândută sau distribuita pentru câștig comercial si nici nu poate fi modificată sau încorporată în nici o alta lucrare sau publicație, indiferent dacă sunt pe hârtie sau în format electronic, si nici nu pot fi transmise către nici o altă pagină de Internet. Nu se acordă nici o altă licență sau drept.

Disponibilitatea Produselor

Referirea la orice produs sau serviciu în această pagina de Internet nu constituie o ofertă de a vinde sau de a furniza acel produs sau serviciu. Înainte de achiziționare, trebuie cercetate recomandările specifice privind disponibilitatea si adecvarea oricărui anumit produs sau serviciu.

Conținut

Informațiile din această pagină de Internet au fost incluse cu bună credință, însă sunt doar pentru informare generală. Nu trebuie sa vă bazați pe ele pentru nici un anumit scop. Nu se dă nici o interpretare sau garanție în ceea ce privește exactitatea sau întregimea acestora. Nici o informație din această pagină de Internet nu va constitui o invitație pentru a investi în Agicola, și nici nu trebuie folosită ca bază a unei decizii de a investi. Nici Agricola si nici reprezentanții, angajații sau agenții acestora nu vor fi raspunzători pentru pierderea, dauna sau cheltuiala care provine din orice acces la, sau utilizare a acestei pagini de Internet, sau a oricărei pagini de Internet legată de aceasta, incluzând, fară limitare, orice pierdere de profit, indirectă, incidentală sau pe cale de consecință. Ne rezervam dreptul de a face orice modificari si corecții ale acestei pagini de Internet, după cum si când credem noi de cuviința, si fară preaviz.

Pagini Conexe

În diferite puncte din cuprinsul paginii vi se pot oferi link-uri automate la alte pagini de Internet relevante pentru un anumit aspect al acestei pagini de Internet. Aceasta nu înseamnă neapărat că Agricola este asociată cu oricare din aceste alte pagini de Internet sau cu proprietarii lor. Chiar daca intenția firmei este sa gasiți aceste pagini de interes, nici firma, nici sucursalele sale și nici reprezentanții, angajații sau agenții acestora nu vor avea nici o răspundere sau obligație de absolut orice natură pentru aceste alte pagini de Internet sau pentru orice informație conținută în ele, dintre care nici una nu a fost verificată sau avizată de firmă sau de sucursalele sale. Oricând constatați ca ați accesat o altă pagină de Internet, vă puteți întoarce la această pagină de Internet tastând pe sageata “backwards”, sau formând adresa www.agricola.ro.

“PAGINA DE PROTECȚIE A DATELOR” Protecția Datelor

1. Operatorul de Date

Operatorul datelor personale colectate prin această pagină de Internet este: Ne angajam sa vă protejam datele personale si să respectam legislația româna referitoare la protecția datelor cu caracter personal si liberă circulație a acestor date (conform prevederilor Legii nr. 677/2001 și normelor emise în aplicarea ei, precum si orice alte acte normative ce vor deveni incidente în cauza). Aceasta Pagina de Protectie a Datelor subliniază tipul de informații care sunt colectate de noi pe această pagină de Internet, si modul în care le utilizam si protejam. Această Declarație precizează de asemenea drepturile dumneavoastră referitoare la protecția datelor, si va spune cum sa ne contactați. Această Declarație se aplica doar la această pagină de Internet. De exemplu, nu se aplică la bannere, reclame sau promoții pe care le-am putea sponsoriza sau la care am putea participa, pe pagini deținute de terțe parți.

Important:

Această Declarație conține numai informații cu caracter general, cu scop de informare prealabilă.

Orice operațiune de prelucrare a datelor cu caracter personal ce se va desfașura prin intermediul acestei pagini, va fi însoțita de informații detaliate si explicite, care să vă permită să faceți alegerile corespunzătoare, în conformitate cu drepturile si interesele dumneavoastră legitime, aplicabile de la caz la caz.

2. Date personale si utilizările acestora

(a) Ce colectam și de ce Când ne referim la “date personale”, vrem sa spunem informații pe care le colectam de la dumneavoastră, pe baza carora puteți fi identificat personal. De obicei, acestea pot include numele dumneavoastră, adresa, numărul de telefon (inclusiv numărul de mobil), informații despre cărți de credit, pseudonimul, adresa de e-mail, vârsta, sexul si starea civilă, dar mai pot include si alte informații, cum ar fi obiceiuri si preferințe la cumpărături si detalii ale stilului de viață, cum ar fi pasiuni si interese. Vă asiguram ca nu vom colecta nici o data personală cu ocazia vizitarii paginii noastre de catre dumneavoastră, dacă nu ne veți furniza voluntar aceste informații, printr-o manifestare de voința expresă si neechivocă în acest sens.

Atunci când ne furnizați date personale prin această pagină de Internet, vom indica în mod expres pentru ce avem de gând sa folosim datele (scopurile prelucrărilor), și vă vom cere consimțământul pentru orice asemenea utilizare.

Scopurile tipice sunt următoarele:

i.    Raspunsul la cererile dumneavoastră. Atunci când ne trimiteți datele dumneavoastră personale în contextul de a ne pune o întrebare sau de a formula o cerere (de exemplu, despre firmă, sau produsele sau serviciile sale, sau calitatea sau disponibilitatea acestora), vom folosi datele pe care ni le furnizați pentru a raspunde la întrebarea/cererea dumneavoastră. În unele cazuri, ar putea fi necesar sa împărtașim datele dumneavoastră altor procesori de date ai unor terte parți, tocmai pentru a ne asigura ca veți primi raspunsul la cererea/întrebarea dumneavoastră, cu promptitudine si în mod corect si numai în acest scop.

ii.    Inițierea unei promoții. S-ar putea sa folosim datele personale transmise de dumneavoastră într-un formular de înscriere pentru o promoție, în scopul de desfășurare a promoției conform regulilor sale declarate. Astfel de reguli pot necesita, dupa caz: publicarea datelor prescurtate de identificare a câstigatorilor, livrarea premiilor, plata impozitelor ar putea să solicite caștigatorilor să participe la viitoarea publicitate, etc. Promoția poate fi administrată în numele nostru de agenții terte parți (persoane împuternicite, înregistrate de asemenea la autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal) care ar putea avea acces la datele pe care le trimiteți dumneavoastră (vezi persoane împuternicite). Orice astfel de persoană împuternicită va fi prezentată cu datele de identificare si operațiunile exprese si limitativ prevazute, în care acesta este împuternicit sa activeze. Orice transfer necesar al datelor dumneavoastră personale va fi adus la cunoștință și explicat în mod detaliat, iar în situațiile unde este obligatoriu, va fi cerut acordul în mod expres pentru astfel de operațiuni.

iii.    Îndeplinirea unui contract / unei comenzi. S-ar putea sa folosim datele personale transmise nouă, atunci când ne comandați produse, în scopul de a îndeplini acea comandă, și s-ar putea să fie necesar sa împărtașim asemenea date unor terte parți, cum ar fi furnizorul de servicii de plată prin card sau transportatorul bunurilor/premiilor. Un astfel de transfer de date personale va fi facut numai în vederea respectării intereselor dumneavoastră legitime ori pentru îndeplinirea prevederilor unui contract.

iv.    Marketing direct viitor. Atunci când veți alege în mod expres sa primiți materiale publicitare/promoționale, va vom trimite din timp în timp informații și / sau oferte despre produsele și / sau serviciile noastre, care considerăm ca pot fi de interes pentru dumneavoastră. Daca veți fi de acord, putem și să împărțim datele dumneavoastră, sau sa le transmitem la alte firme partenere Agricola – selectate cu grijă, care ar putea dori sa va trimită informații și / sau oferte despre produsele și / sau serviciile lor, după cum se va preciza la data când colectam datele dumneavoastră. Oricând, însă, va puteți retrage (cu “dezabonare”) din acest contract viitor. O asemenea retragere/ dezabonare va conduce la încetarea oricăriei asemnea trimiteri catre dumneavoastra.

(b)Durata prelucrărilor Intenția noastră este aceea de a pastra un contact permanent cu clienții nostri si de a iniția legături strânse cu potențiali consumatori. De aceea, scopul nostru este să vă oferim o pagină interactivă, care printre altele are drept scop să răsplatească fidelitatea vizitatorilor săi.

În acest sens, pentru un contact permanent, intenția noastră este ca prelucrarea datelor dumneavoastră sa fie efectuată pentru o perioadă cât mai îndelungată.

Pentru orice operațiune pe care urmează să o facem asupra datelor personale vă vom solicita acordul cu privire la durata de prelucrare propusă de noi sau vă vom oferi alternative care să vă satisfacă nevoile.

După încetarea prelucrării, datele vor fi șterse sau transformate în date anonime, ce urmează a fi folosite numai în scopuri statistice.

3. Persoane împuternicite

Așa cum am arătat mai sus, când va fi necesar din motive organizatorice, s-ar putea sa angajăm terte parți ca să proceseze sau sa analizeze datele pe care le colectăm pe paginile noastre de Internet, inclusiv datele personale ale dumneavoastră. De exemplu, pagina de Internet poate fi întreținută sau gazduită de o agenție specializată de servicii IT, și oricare dintre promoții poate fi administrată/desfășurată prin intermediul unei agenții specializate de promovare a vânzărilor. În plus, dacă plasați la noi o comandă pentru un produs sau un serviciu, s-ar putea sa dăm datele personale furnizorilor sau altor terte parți, pentru a facilita plata sau livrarea unui asemenea produs sau serviciu. Acești furnizori si alte terțe parți sunt obligați prin contract sa nu folosească datele dumneavoastră personale în nici un alt fel decât cel pe care l-am precizat, iar identitatea lor va fi dezvaluită înca de la început, astfel încât să vă puteți manifesta acordul sau dezacordul, în deplina cunostință de cauză.

4. Securitatea

Noi luăm toate măsurile de siguranță impuse de normele legale în vigoare pentru a vă asigura securitatea datelor personale, si pretindem, pe baze contractuale extrem de serioase, persoanelor noastre împuternicite sa facă la fel. Toate informațiile pentru identificare personală sunt supuse la acces restricționat, pentru a împiedica accesul neautorizat, modificarea sau utilizarea greșită. Va rugam însa sa rețineți ca este posibil sa dăm datele dumneavoastră personale, daca ni se impune prin lege, prin mandat de percheziție, somație sau hotărâre judecatorească.

5.Cookies, etc

Utilizarea de cookie

Un cookie este un șir de informații “text-only”, pe care o pagină de Internet îl transferă în fișierul cookie al browser-ului de pe hard disk-ul calculatorului dumneavoastră, astfel încât pagina de Internet sa poată memora cine sunteți.

Un cookie va conține de obicei numele domeniului din care a venit cookie, “durata de viață” a cookie-ului, si o valoare, de obicei un numar unic generat la întâmplare.

Atunci când vizitați pagina noastră de Internet, noi va trimitem un cookie. Cookie-urile pot fi folosite în următoarele moduri: Ca să ne ajute să vă recunoaștem ca vizitator unic (doar un numar) când vă întoarceți la pagina noastră, și să ne permită sa alcătuim conținutul sau reclamele care să corespundă intereselor dumneavoastră preferate sau ca să evităm sa vă arătam repetat aceleași reclame.

Ca sa compileze statistici anonime agregate, care ne permit sa înțelegem cum folosesc utilizatorii pagina noastră și să ne ajute să îmbunătațim structura paginii noastre. În acest mod noi nu putem să vă identificam personal. Pe această pagină pot fi folosite două tipuri de cookie: “session cookie”, care sunt cookie temporare care ramân în fișierul cookie al browser-ului dumneavoastră pâna când parăsiți pagina de Internet, si “persistent cookie”, care ramân în fișierul cookie al browser-ului dumneavoastră mult mai mult timp (deși cât de mult va depinde de durata de viață a fiecarui cookie).

Folosirea “web beacons”

Unele din paginile noastre de Internet pot conține imagini electronice cunoscute sub numele de “web beacons” sau contoare (cunoscute uneori sub numele de “imagini transparente”), care ne permit să numarăm utilizatorii care au vizitat aceste pagini. Contoarele colectează doar informații limitate care cuprind un numar de cookie, ora si data vizionării paginii, si o descriere a paginii în care este amplasat web beacon-ul.

Putem de asemenea să includem contoare amplasate de terțe parți creatoare de reclamă. Aceste contoare nu poartă nici o informație identificabilă personal si sunt folosite doar pentru a urmări eficiența unei anumite campanii. Întrucât contoarele sunt la fel ca orice altă cerință de conținut inclusă în rețeta unei pagini de Internet, nu puteți să renunțați la ele sau sa le refuzați. Totusi, acolo unde contoarele sunt folosite împreună cu cookies, ele pot fi dezafectate prin schimbarea setărilor de cookie a browser-ului dumneavoastră.

Reclame făcute de terțe parți

Putem folosi o terța parte ca să prezinte reclame pe pagina noastră de Internet. Cu aceste reclame pot fi asociate cookie, care sa-i permită producatorului reclamei sa urmarească numărul de utilizatori anonimi care răspund campaniei. Nu avem acces la sau control al cookie-urilor amplasate de terțe parți.

Dezactivarea / Activarea Cookie

Aveți capacitatea de a accepta sau refuza cookie prin modificarea setărilor din browser-ul dumneavoastră. Însa, s-ar putea sa nu mai puteți sa folosiți toate trăsaturile interactive ale paginii noastre dacă cookie-urile sunt dezactivate.

Există un număr de moduri de a administra cookie-urile. Dacă folosiți diferite calculatoare in diferite locații, va trebui sa aveți grijă ca fiecare browser să fie setat ca să corespundă preferințelor de cookie ale dumneavoastră.

Unele browser-e moderne au o facilitate care poate analiza politicile de protecție a datelor personale în paginile de internet, si permite utilizatorului să aibă sub control necesitațile sale de protecție a datelor personale. Acestea sunt cunoscute sub numele de caracteristici “P3P” (Privacy Preferences Platform – Platforma de Preferințe pentru Datele Personale).

Puteți șterge usor orice cookie care a fost instalat în fișierul cookie al browser-ului dumneavoastră. De exemplu, dacă folosiți Microsoft Windows Explorer:

Daca nu folosiți Microsoft Windows Explorer, atunci trebuie sa selectați “cookies” în funcțiunea “Help”, ca să aflați informații despre unde se află folderul cookie al dumneavoastră.

6. Drepturile dumneavoastră

Conform legislației României, care tinde să se armonizeze cu legislația Uniunii Europene privind protecția datelor personale, unele din cele mai importante drepturi ale dumnevoastră includ:

a)    dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele dumneavoastră personale sunt sau nu sunt prelucrate de noi;

b)    dreptul de a vă retrage consimțământul pentru procesarea datelor dumneavoastră personale, la care ați consimțit anterior;

c)    dreptul de a obține de la operator, la cerere si în mod gratuit:

d) dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit si fară nici o justificare, ca datele dumneavoastră personale sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau sa fie dezvaluite unor terți într-un asemenea scop.

7. Puncte de contact

Daca doriți sa discutați cu noi orice chestiune de protecție a datelor personale, sau să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră legale, vă rugam să ne contactați la numarul de telefon specificat la rubrica de contact.x